Voorbeelden toetsmatrijs

Onderstaande tabel geeft aan hoe in algemene zin een toetsmatrijs eruit ziet.

Leerstof

Gedrag

Totaal per leerstofonderdeel

Reproductie

Productie

A

4

B

3

C

4

D

1

Totaal

4

8

In totaal 12 vragen of een veelvoud ervan

Uit de matrijs is af te lezen dat in de toets over leerstof A vier keer zoveel vragen opgenomen (dienen) te worden dan over leerstof D. Die verhouding (4:1) kan veroorzaakt worden door het examenprogramma. Maar het kan ook zijn dat een toetsconstructeur het ene onderdeel belangrijker vindt dan het andere en op basis daarvan de verhouding bepaalt.

In het voorgaande voorbeeld zijn als gedragsaspecten reproductie en productie gehanteerd, een in de praktijk veel voorkomend onderscheid. Ook andere indelingen van gedragscategorieën zijn mogelijk, zoals de volgende tabel laat zien.

TOETSMATRIJS MODUUL 1 biologie

Onderwerp:

Weten

Inzien

Toepassen

Integreren

Weging

1. Bouw van de cel

2. Fotosynthese

3. Verbranding

4. Onderscheid plant/dieren

5. Practicum biologisch onderzoek

4 (14%)

4 (13%)

4 (13%)

2 (6%)

2 (7%)

2 (7%)

2 (7%)

1 (3%)

 

2 (7%)

2 (7%)

 

3 (10%)

 

 

 

 

2 (7%)

6 (20%)

8 (27%)

8 (27%)

3 (10%)

5 (17%)

Totaal (aantal vragen en %)

14 (46%)

7 (23%)

7 (23%)

2 (7%)

30 (100%)

>>Sluit venster